Το Έργο

Καλως ήρθατε στο έργο Erasmus+ “GOLD – Good Practices for OLD People”, που στοχεύει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών για την κοινωνικοποίηση, συμπερίληψη και ενδυνάμωση των ηλικιωμένων καθώς και την βελτίωση της υγείας τους, των δεξιοτήτων τους και της ποιότητας της ζωής τους.
Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι

  • να προωθήσει την κοινωνικοποίηση των ηλικιωμένων που για λόγους υγείας ή άλλους λόγους ζουν αποκλεισμένοι από τη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες ή από τον κόσμο της τεχνολογίας. 
    -να εφοδιάσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων, τους επαγγελματίες που δουλεύουν με ηλικιωμένους, τους φροντιστές που υποστηρίζουν τους ηλικιωμένους με μεθόδους που να κινητοποιούν τους δεύτερους να πάρουν ενεργό ρόλο στην κοινωνική ζωή, σε εκδηλώσεις αλλά και στο να εμπλακούν με νέες μαθησιακές διαδικασίες και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους (ειδικά τις digital ικανότητες)

Οι εταίροι του έργου

Το έργο έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα και αντίκτυπο καθώς σε αυτό συνεργάζονται οργανισμοί από διάφορες χώρες:CHALLEDU- inclusion games education (Ελλάδα) E-seniors (Γαλλία), Διαβάζω για τους άλλους (Ελλάδα), ΦΡΟΝΤΙΖΩ (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο του Munster (Γερμανία) και Association GENERATIONS (Βουλγαρία)

Τα αποτελέσματα του έργου

Το έργο GOLD στοχεύει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών για την συμπερίληψη των ηλικιωμένων καθώς και την διατήρηση και ενδυνώμωση των ικανοτήτων τους.
Η συλλογή μιας παλέτας καινοτόμων

εργαλείων, η διάδοση των καλών πρακτικών των εταίρων καθώς και η εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, επαγγελματιών που ασχολούνται στο χώρο της τρίτης ηλικίας και των φροντιστών ηλικιωμένων ανθρώπων αποτελούν τα κύρια αποτελέσματα του έργου GOLD.
Για την προώθηση των δραστηριοτήτων και στόχων του έργου οι εταίροι θα δημιουργήσουν τα εξής εργαλεία:

  1. Ένα «χάρτη» για την σημερινή κατάσταση και ανάγκες των ηλικιωμένων ανθρώπων
  2. Μια συλλογή από καλές πρακτικές για την κοινωνική ένταξη καθώς και την ενίσχυση της υγείας και ποιοτικής διαβίωσης των ηλικιωμένων
  3. Τη συλλογή καλών πρακτικών που έχουν δημιουργήσει και χρησιμοποιούν οι εταίροι του έργου
  4. Μικρά βίντεο με στιγμές από την εφαρμογή των πρακτικών αυτών σε ανθρώπους άνω των 65 ετών

Νέα

Πληροφορίες και νέα για το έργο GOLD θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του έργου.
Δείτε εδώ τα τελευταία νέα μας!