Για την προώθηση των δραστηριοτήτων και στόχων του έργου οι εταίροι θα δημιουργήσουν τα εξής εργαλεία:

1 Ένα «χάρτη» για την σημερινή κατάσταση και ανάγκες των ηλικιωμένων ανθρώπων

2 Μια συλλογή από καλές πρακτικές για την κοινωνική ένταξη καθώς και την ενίσχυση της υγείας και ποιοτικής διαβίωσης των ηλικιωμένων

3 Τη συλλογή καλών πρακτικών που έχουν δημιουργήσει και χρησιμοποιούν οι εταίροι του έργου

4 Μικρά βίντεο με στιγμές από την εφαρμογή των πρακτικών αυτών σε ανθρώπους άνω των 65 ετών

Τα αποτελέσματα του έργου

Οι ηλικιωμένοι :

-Θα βιώσουν νέες μεθόδους κοινωνικής ένταξης, διατήρησης της υγείας και συμμετοχής στην κοινωνία και τον ψηφιακό κόσμο μέσω της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών τους.

-Θα αναπτύξουν νέες κοινωνικές και ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες.

Οι εκπαιδευτές  ενηλίκων, επαγγελματίες:

– Θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους παρακολουθώντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες C1 και C2, θα ενημερωθούν για τις βέλτιστες πρακτικές του “GOLD” και θα αποκτήσουν εμπειρία σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Οι εταίροι του έργου

– Θα αυξήσουν τις ικανότητές τους στην κοινωνική ένταξη και τη διατήρηση της υγείας των ηλικιωμένων μέσω του υλικού που παράγεται από το έργο

– Θα μάθουν για νέα εργαλεία για να προσεγγίσουν ηλικιωμένους και αυτό θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή αλλάζοντας την προοπτική της αλληλεπίδρασής τους με τους συγγενείς, τους φίλους, τους φροντιστές, τους επαγγελματίες υγείας και τους νέους εθελοντές.

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ΜΚΟ, οργανώσεις φροντιστών, ιδρύματα και δομές φροντίδας ηλικιωμένων, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στον τομέα της τρίτης ηλικίας:

– Θα γνωρίσουν τις καλές πρακτικές του “GOLD”

– Θα μάθουν για τις νέες καινοτόμες καλές πρακτικές για την τρίτη ηλικία που μπορούν να εφαρμόσουν Σύντομα θα έχουμε νεότερα για τα αποτελέσματα του έργου