Проектът

Добре дошли на страницата на проeкта “GOLD – добри практики за ВЪЗРАСТНИ хора”, финансиран от програма Еразъм+, насочен към насърчаване обмена на добри практики за социално включване на възрастните хора, както и за развитието на уменията им и запазването на доброто им психическо и физическо здраве. Възрастните често се сблъскват със здравни проблеми или със сегрегация от всякакъв вид, което възпрепятства гражданското им  участие и достъпа им до дигиталния свят. 

Основните приоритети на GOLD са насърчаване на социалното приобщаване на възрастните хора, както и развитие на компетентностите на преподаватели и професионалисти, работещи с възрастни – психолози, енерготерапевти, социални работници, лекари и др.

Партньори

Проектът се изпълнява в транснационално партньорство от организации от различни европейски страни: CHALLEDU (Гърция), E-Seniors (Франция), Frodizo (Гърция), Reading for others (Гърция), University of Muenster (Германия) и

сдружение Поколения (България).

Резултати
GOLD има за цел да насърчи обмена на най-добри практики за социално включване на възрастни хора, както и съхраняването на психическото и физическото им здраве и развитие на уменията им.
Това ще бъде постигнато чрез създаване и разпространение на палитра от иновативни и ефективни инструменти, както и чрез обучение на професионалисти, работещи с възрастни хора.

За да популяризира GOLD дейностите, всеки партньор ще разработи следните материали:

1 Изследване на проблемите и нуждите на възрастните хора.

2 Сборник от добри практики за социално включване и съхраняване на физическото и психическо здраве на възрастните хора.

3 Добри GOLD практики, прилагани, тествани и проверени в партньорските организации, адресирани също и до експерти, обучители и друг персонал, който, работи с възрастни хора.

4 кратки видеа от опита на партньорските организации от проекти за хора на възраст 65+.

Новини
Информация за проекта ще се публикува редовно на уебсайта на GOLD. Следете ни!