Στις 9 Νοεμβρίου 2020, η πρώτη συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Οι συνεργάτες πραγματοποίησαν μια γενική παρουσίαση των οργανώσεων τους και των βέλτιστων πρακτικών για ηλικιωμένους. Στη συνέχεια, ο συντονιστής του έργου CHELLEDU παρουσίασε τους κύριους στόχους του έργου καθώς και τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν. Τα επόμενα βήματα έχουν καθοριστεί με σαφήνεια και οι εργασίες κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλους τους εταίρους. Η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2021.

—————————————————————————————————————————

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4

—————————————————————————————————————————

NEWSLETTER αριθμός 5

—————————————————————————————————————————

NEWSLETTER αριθμός 4

This image has an empty alt attribute; its file name is 2nd-gold-newsletter-e1625475571111.jpg

—————————————————————————————————————————

NEWSLETTER αριθμός 3

—————————————————————————————————————————

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3

—————————————————————————————————————————

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

—————————————————————————————————————————

NEWSLETTER αριθμός 2

—————————————————————————————————————————

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

—————————————————————————————————————————

ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ

—————————————————————————————————————————

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ