За да популяризира GOLD дейностите, всеки партньор ще разработи следните материали:

1 Изследване на проблемите и нуждите на възрастните хора.

2 Сборник от добри практики за социално включване и съхраняване на физическото и психическо здраве на възрастните хора.

3 Добри GOLD практики, прилагани, тествани и проверени в партньорските организации, адресирани също и до експерти, обучители и друг персонал, който, работи с възрастни хора.

4 кратки видеа от опита на партньорските организации от проекти за хора на възраст 65+.

Резултатите от проекта ще бъдат разработени от партньорите по време на изпълнението на проекта и ще бъдат специално предназначени за:

Възрастни хора:

– прилагане на нови методи за социално включване, за поддържане на здравето и ангажираност в обществото и дигиталния свят чрез обучение от техните обучители;

– развиване на нови социални и цифрови компетентности и умения;

Обучители за възрастни, професионалисти:

– подобряване на личните умения чрез провеждане на обучителните дейности C1 и C2, информиране за най-добрите практики на „GOLD“ и запознаване с най-добрите практики, включени в този проект;

– повишаване на техните компетенции по социално включване и поддържане на здравето на възрастните хора чрез материалите, изготвени по проекта;

– Усвояване на нови инструменти за подход към възрастните хора, които ще окажат голямо влияние в ежедневието им, променяйки перспективата на взаимоотношенията им с техните роднини, приятели, болногледачи, здравни специалисти и млади доброволци.

Други заинтересовани страни като НПО, организации на полагащи грижи, институции и домове за полагане на грижи за възрастни хора, създатели на политики по отношение на хората от третата възраст:

– ще се запознаят с добрите практики на „GOLD“;

– ще бъдат подсигурени с иновативните добри практики на GOLD, които те могат активно да прилагат в подхода към по-старото поколение.

Очаквайте скоро нови резултати