На 9 ноември 2020 г. се проведе първата виртуална среща.

Партньорите направиха общо представяне на своите организации и на най-добрите си златни практики за възрастни хора. След това координаторът на проекта CHELLUD представи основните цели на проекта, както и резултатите, които трябва да бъдат постигнати. Следващите стъпки са ясно дефинирани и задачите са разпределени равномерно между всички партньори. Планирано беше следващата онлайн среща да се проведе през януари 2021 г.

—————————————————————————————————————————

Втори бюлетин 2

—————————————————————————————————————————

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 3

—————————————————————————————————————————

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 2

—————————————————————————————————————————

Втори бюлетин

—————————————————————————————————————————

Първи бюлетин

—————————————————————————————————————————

БЪЛГАРСКИ ФЛЕЙЪР

—————————————————————————————————————————

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ