На 9 ноември 2020 г. се проведе първата виртуална среща.

Партньорите направиха общо представяне на своите организации и на най-добрите си златни практики за възрастни хора. След това координаторът на проекта CHELLUD представи основните цели на проекта, както и резултатите, които трябва да бъдат постигнати. Следващите стъпки са ясно дефинирани и задачите са разпределени равномерно между всички партньори. Планирано беше следващата онлайн среща да се проведе през януари 2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PR5 BULGARIAN

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PR4 BULGARIAN

This image has an empty alt attribute; its file name is 2nd-gold-newsletter-e1625475571111.jpg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Втори бюлетин 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Втори бюлетин

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Първи бюлетин

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

БЪЛГАРСКИ ФЛЕЙЪР

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ